mail.medic.chalmers.se
Förstasidan-Teknikinfo-Sicconfd

System-kommandon

> system shutdown server
Superanvändare
Får konfigservern att sluta ta emot nya förbindelser, och att avsluta när sista sessionen avslutats.
> system shutdown server now
Superanvändare
Avslutar konfigserver omedelbart.
> system superusers add user
Superanvändare
Lägg till ny superanvändare.
> system superusers del user
Superanvändare
Ta bort superanvändare.
> system superusers get
Superanvändare
Hämta radmatningsseparerad lista över superanvändare.
> system group staff add user
Medlemmar i staff-gruppen
Lägg till ny medlem i staff-gruppen.
> system group staff del user
Medlemmar i staff-gruppen
Ta bort medlem ur staff-gruppen.
> system group staff get
Medlemmar i staff-gruppen
Hämta radmatningsseparerad lista över medlemmar i staff-gruppen.
> system addmins add user
Superanvändare
Lägg till användare i listan över de som får skapa konton trots att de inte är superanvändare.
> system addmins del user
Superanvändare
Ta bort användare ur listan över de som får skapa konton trots att de inte är superanvändare.
> system superusers get
Superanvändare
Hämta radmatningsseparerad lista över de som får skapa konton utan att vara superanvändare.
> system list users
Superanvändare
Ger radmatningsseparerad lista av alla användarnamn i systemet.
> system list users matching pattern
Superanvändare
Ger radmatningsseparerad lista av alla användarnamn i systemet som matchar mönstret. Mönstret är ett SQL-mönster, d.v.s. vildkorten är '_' för ett tecken och '%' för ett eller flera.
> system list maillists
Superanvändare
Ger radmatningsseparerad lista av alla maillistnamn i systemet.
> system list maillists matching pattern
Superanvändare
Ger radmatningsseparerad lista av alla maillistnamn i systemet som matchar mönstret. Mönstret är ett SQL-mönster, d.v.s. vildkorten är '_' för ett tecken och '%' för ett eller flera.
> system list domains
Superanvändare
Ger radmatningsseparerad lista av alla domännamn i systemet.
> system list domains matching pattern
Superanvändare
Ger radmatningsseparerad lista av alla domännamn i systemet som matchar mönstret. Mönstret är ett SQL-mönster, d.v.s. vildkorten är '_' för ett tecken och '%' för ett eller flera.
> help
Alla
Ger kortfattad sammanfattning av alla kommandon.